ЗА НАС

 


Фирма „ЕЛПА ПЛЮС” ЕООД е регистрирана като проектантско бюро в КИИП София-град, секция ЕАСТ. Фирмата предлага комплексно проектиране и консултантски услуги по част електрическа на инсталации и системи в обществени и жилищни сгради, промишлени обекти, паркове, външни връзки, трафопостове и други.
Фирмата разполага с необходимия опит, потенциал и отлично подготвени инженерни кадри, притежаващи пълна проектантска правоспособност, за подготовка и изпълнение на широк обем разнообразни и сложни проекти.
Нашите проектни решения са съвременни, надеждни и съобразени с най-новите изисквания и тенденции в бранша.